Tjänster


TJÄNSTER

KRAFTVi har kompetens för att arbeta och bygga kraftanläggningar och ställverk upp till 48kV, från kanalisation, kabelmontage, kabelavslut till driftsatt anläggning.Oavsett om det gäller ventiler, pumpar, transportband, UPS:er, elmotorer, transformatorer eller frekvensomriktare som ska styras eller bytas mot nytt löser vi det.Våra elektriker och ställverkstekniker har bred erfarenhet med att arbeta med högspänning upp till och med 48kV.ELINSTALLATIONVi utför el-, belysnings-, svagströmsinstallationer och service av elanläggningar inom industri, bostäder, nybyggnation mm.Våra elektriker har gjort elinstallationer i industrier, bostäder, skolor, butiker, kommersiella lokaler, hotell mm.FIBER/DATA/TELE


 

Vi utför arbeten inom fiberteknik t.ex fibersvetsning, fiberblåsning, DB- och OTDR-mätningar samt felsökning. Vi installerar även nya tele- och datanät samt kompletterar befintliga nät. 


 

Våra tekniker har kompetens som sträcker sig från att installera fiber-, data-, och telenät till att felsöka och åtgärda felen.

 

 KONTAKTA OSS


      Vaktgatan 32

      981 47 Kiruna

     info@electroinstallation.com

  Tel:0980-676 00

© Copyright 2018. All Rights Reserved.